CHỢ GÀ TỔNG HỢP

Gà đá mỹ

Asil Rampuri rặc

2.500.000,0

Gà đá mỹ

Asil Kelso

1.800.000,0

Gà tổng hợp

Gà Ô

Gà đá mỹ

Xanh Mỹ dòng Hacth

800.000,0

Gà tổng hợp

Xanh tơ tầm 6thang

500.000,0

Gà tổng hợp

Khét Chân Vàng

500.000,0

Gà tổng hợp

Xanh Que 3kg2

KINH NGHIỆM NUÔI/CHỌN GÀ

Các kinh nghiệm nuôi/chọn gà được tổng hợp và chia sẻ với anh em