Showing 1–12 of 42 results

Gà tổng hợp

khét tơ 2k5 trạng 2k7

600.000,0

Gà tổng hợp

Khét Sữa

350.000,0

Gà mái giống

Gà Mái

1.000.000,0

Gà tổng hợp

Khét trạng hơi lỡ

800.000,0

Gà tổng hợp

Khét 2kg3

2.000.000,0

Gà tổng hợp

Gà khét tơ zin

600.000,0

Gà đá mỹ

Xám Khét Asil

2.000.000,0

Gà tổng hợp

Gà Khét

2.000.000,0

Gà đá mỹ

Gà Điều

450.000,0
TẮT QUẢNG CÁO [X]