Gà Điều Mồng Lá

Điều mồng lá 1kg3 tơ zin lông mới , chưa qua cựa , sung cự mạnh không ngại con nào , không bệnh tật , tay đặc tròn gà

Q8 ( 0902330205 )

TẮT QUẢNG CÁO [X]