Gà Điều Asil Mỹ

🐓🐓🐓Điều Asil Mỹ ( Trạng 1k150 ) Tay Tốt Sung cự mạnh… Nuôi 2 tuần có đá nha
Thể loại : Tốc Độ , Đá bo lớn, lỳ
🌼🌼🌼Nay ông chú nghỉ chơi gà tre nên bán
Giá vừa chơi 💰💰💰
Alo 0703054673
Gà ở quận 7

TẮT QUẢNG CÁO [X]