Gà Cú Chân Trắng

1.500.000,0

Cú chân trắng trạng đá 1ki2 cựa nín
Tay tốt nết đá canh chặn nạp
Giá 1tr5
Anh em thấy hộp nhãn alô
0908928823
Gà hiện ở vĩnh lộc A bình chánh tphcm

TẮT QUẢNG CÁO [X]