Điều Asil Mỹ

1.400.000,0

Ae tham khảo gà về mau chơi
Điều vàng asil mỹ
Chạng 1k180g tay tốt lông mới
Giá 1tr4
Ae hợp nhãn LH 0984840442 Tiến
✈️✈️✈️ Có ship các tỉnh

 

TẮT QUẢNG CÁO [X]