Cú lửa

800.000,0

Cú lửa 2kg2 thả lang mới vô bội hơi nhác,cựa nín,cự yếu,mới soi bội nhẹ,không ảnh hưởng gì.
Thanh lí nhanh 800k.xem gà an bình biên hoà 0908.991.663

Danh mục:
TẮT QUẢNG CÁO [X]