Đá Gà Trực Tiếp Thomo (30/12/2019) Phần 2

Trận 16 – Anh Phụng 3900 vs Anh Bình 3700

 

Trận 17 – Anh Phong 3000 vs Anh Lợi 3000

 

 Trận 18 – Anh Định 2830 vs Anh Mỹ 2700

 

Trận 19 – Anh Tin 2900 vs Anh Quẹo 2900

 

Trận 20 – Anh Sang 3170 vs Anh Tú 3100

 

Trận 21 – Anh Phước 2990 vs Anh Dũng 2800

 

Trận 23 – Anh Bình 2700 vs Anh Mỹ 2700

Trận 24 – Anh Sáng 2750 vs Anh Dũng 2700

 

 Trận 25 

 

 Trận 26 – Anh Út 2800 vs Anh Cường 2700

 

Trận 27 – Chú Út 2700 vs Anh Nhơn 2700

 

Trận 28 – Anh Chiến 3200 vs Anh Tú 3200

 

Trận 29 – Anh Phước 3440 vs Anh Phát 3200

 

 Trận 30 – Anh Miêu 3300 vs Anh Tý 3300

Đá Gà Trực Tiếp Thomo (30/12/2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TẮT QUẢNG CÁO [X]