Trại gà An Truong Vo

Trai ga ga Tre An Truong Vo

TRẠI GÀ ASIL LÙN AN TRƯỜNG VÕ Điện Thoại: 0966698966 / 0969666630 / 0969666653 Facebook chính chủ (An Trường Võ ): https://www.facebook.com/an.truongvo.5  > Xem thêm các chiến kê khác tại xomga88 Video đá gà  

TẮT QUẢNG CÁO [X]